FORMY POMOCY

Zawsze kiedy rozważamy inwestycję w nowy biznes, ocenie podlega nie tylko wytwarzany produkt, technologia i proponowany model biznesowy, ale również potencjał wzrostu, zespół, możliwość stworzenia barier dla podmiotów konkurencyjnych oraz opcje wyjścia z inwestycji. Ważne jest również potencjał biznesu i ryzyko jego niepowodzenia.

Obok wsparcia finansowego, LUPUS oferuje pomoc w wielu obszarach merytorycznych, która ma na celu wykorzystanie pełnego potencjału spółek portfelowych, m.in.: 

  • budowanie strategii oraz planów rozwoju
  • wprowadzanie nowych produktów
  • rozwój kanałów dystrybucji
  • nawiązywanie współpracy z partnerami strategicznymi
  • usprawnianie procesów wewnętrznych
  • wzmocnienie kadry kierowniczej
  • pomoc w pozyskiwaniu finansowania dłużnego
  • pomoc w przeprowadzaniu transakcji fuzji i przejęć oraz joint ventures
  • wejście na nowe rynki