JAK DZIAŁAMY

  • Interesuje nas średnioterminowy horyzont inwestycyjny
    – wynoszący 3-5 lat.
  • Jesteśmy otwarci na różne sektory i obszary działalności.
  • Zainwestowane przez nas środki zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału własnego spółki.
  • Fundusz wspiera przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie spółki.
  • Możliwe jest również wsparcie przedsiębiorców kapitałem dłużnym.