PROJEKTY

Obecnie pracujemy nad projektami z zakresu;

  • medycyny i nowoczesnych technologii
  • projektami B+R z dziedziny medycyny i biotechnologii
  • urządzenia medyczne
  • nanotechnologie
  • OZE
  • start Up w obszarze portali i aplikacji mobilnych/ internetowych
  • call center i platform customer service dfgdfg