LUPUS S.A. to Fundusz Otoczenia Biznesu oferujący przedsiębiorcom wsparcie   w szerokim zakresie. Pomagamy podmiotom, które poszukują kapitału   dla swoich innowacyjnych projektów. Finansujemy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców innowacyjnych, prowadzących działalność badawczo-rozwojową oraz przedsiębiorców o dużym potencjale rozwoju. Nasze wsparcie oferujemy również dla pomysłów w formule Start Up. Wszystkim, którzy mają ciekawy i kompletny projekt, odpowiedni zespół i są w stanie przekonać nas, że ich idea może wygenerować wysoką stopę zwrotu.

Aby skutecznie realizować wspólne cele potrzebny jest wykwalifikowany personel. Nasz zespół oprócz kadry zarządzającej stanowią analitycy finansowi, biegli rewidenci, prawnicy. Ze względu na szerokie spektrum działania stale współpracujemy z firmami, specjalistami i ekspertami z wielu dziedzin, po to by z Państwem wypracować najlepsze rozwiązania. Razem pracujemy na nasz wspólny sukces.

LUPUS FUNDUSZ OTOCZENIA BIZNESU Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach, ul. Kościuszki 25, 25-316 Kielce,
wpisaną przez Sąd Rejonowy w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000518183,
NIP: 6572914862 Regon 260785146