LUPUS Fundusz Otoczenia Biznesu S.A. 
informuje o opublikowaniu ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wzywającego akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) Spółki.
LUPUS FUNDUSZ OTOCZENIA BIZNESU Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach, ul. Kościuszki 25, 25-316 Kielce,
wpisaną przez Sąd Rejonowy w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000518183,
NIP: 6572914862 Regon 260785146