tel. 41 34 17 800
biuro@lupusfundusz.pl
LUPUS FUNDUSZ OTOCZENIA BIZNESU Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach, ul. Kościuszki 25, 25-316 Kielce,
wpisaną przez Sąd Rejonowy w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000518183,
NIP: 6572914862 Regon 260785146